X
Back to the top

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Không ngừng gia tăng chất lượng sản phẩm và tiếp tục xông xáo trên thị trường để giành lấy những khách hàng mới và tốt nhất. Chúng tôi đánh giá thành công của mình bằng cách tăng doanh số và lợi nhuận hàng năm lên 20% hoặc nhiều hơn.

TẦM NHÌN

Trở thành nhà cung cấp giải pháp marketing tốt nhất trên thị trường sau 3 năm nữa, cho phép khách hàng tận hưởng những cải tiến khổng lồ trong công việc và cuộc sống cá nhân của họ nhờ ứng dụng công nghệ hiện đại.

SỨ MỆNH

Truyền Thông Việt là 1 doanh nghiệp độc đáo, có tinh thần doanh nghiệp cao được biết đến với sự xuất sắc trong từng nhân viên. Lợi nhuận cao với vị thế dẫn đầu Việt Nam trên mỗi dòng sản phẩm riêng

Truyền Thông Việt

Không ngừng gia tăng chất lượng sản phẩm và tiếp tục xông xáo trên thị trường để giành lấy những khách hàng mới. Chúng tôi đánh giá thành công của mình bằng cách tăng doanh số và lợi nhuận hàng năm lên 20% hoặc nhiều hơn.

Tham khảo Profile

truyen thong viet