X
Back to the top

thể lệ chương trình khuyến mại

thể lệ chương trình khuyến mại

thể lệ chương trình khuyến mại

mau the le chuong trinh khuyen mai

Tham khảo một mẫu công bố thể lệ chương trình khuyến mại

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI Tên chương trình khuyến mại:“…..” Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:  STT TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ GIÁ SẢN PHẨM (VNĐ) (Đã bao gồm VAT)   Thời gian khuyến mại: Từ ngày:….. Chia thành các đợt khuyến mại cụ thể như sau: – Đợt 1: Từ ngày … đến...

Continue reading

Truyền Thông Việt

Không ngừng gia tăng chất lượng sản phẩm và tiếp tục xông xáo trên thị trường để giành lấy những khách hàng mới. Chúng tôi đánh giá thành công của mình bằng cách tăng doanh số và lợi nhuận hàng năm lên 20% hoặc nhiều hơn.

Tham khảo Profile

truyen thong viet